ក្តីបារម្ភពីពួក Hacker បានលួចយកទិន្នន័យទន្លេមេគង្គពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា

0

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហេគឃ័រចិនមួយក្រុមបានលួចយកទិន្នន័យទន្លេមេគង្គនៅកម្ពុជាបានធ្វើឱ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមអ្នកសង្កេតការណ៍ដែលបានបញ្ជាក់ថាគោលដៅសំខាន់នៃការ Hack នេះគឺដើម្បីលួចទិន្នន័យមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងប្រទេស។ អ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមលោកសេងសារីជឿជាក់ថាប្រទេសចិនកំពុងស្វែងរកការបង្កើតគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្ងាត់និងខុសច្បាប់នៅតំបន់មេគង្គក្រោមដែលនាំឱ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយសារទឹកជំនន់ដែលជន់លិចគ្រួសារជាច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក ជំនួយដល់កម្ពុជាដែលបង្ហាញពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីសន្តិសុខនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here