កម្មកររ៉ែត្បូងនៅកម្ពុជាប្រថុយជីវិតរបស់ពួកគេដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត

0

ថ្វីត្បិតតែមានការរអាក់រអួលជុំវិញការរុករករ៉ែត្បូងក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកបរកែវខេត្តរតនគិរីនៅតែទទូចចង់ធ្វើដំណើរបន្តទៀតព្រោះប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនរស់នៅដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការលក់ត្បូង។ ដំណើរការដែលត្បូងទទួលបានទាំងនេះចាប់ផ្តើមដោយការជីកអណ្តូងរ៉ែ។ បនា្ទាប់មកការបញ្ចូនដីធុនធ្ងន់ដាក់លើដីដោយអ្នកជីករ៉ែទី ២ ។ ខ្លឹមសារនៃធុងត្រូវបានគេបោះចោលហើយរែងយ៉ាងហ្មត់ចត់ដើម្បីរកមើលត្បូង។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here