ជាមួយតាលីបង់នៅក្នុងអំណាចស្ត្រីរំពឹងថាអនាគតអាប់អួរស្ត្រីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្លាប់ទទួលបានសិទ្ធិជាច្រើន

0

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដោយមានក្រុមតាលីបង់ស្ថិតក្នុងអំណាចស្ត្រីខ្លាចថាពួកគេនឹងត្រូវដកហូតនូវសិទ្ធិសង្គមនិងសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរួមជាមួយសេរីភាពជាពិសេសបន្ទាប់ពីចលនានេះបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដូចជាការបិទហាងកាត់សក់របស់ស្ត្រី។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីឆ្នាំ ១៩៩៦ ដល់ ២០០១ ស្ត្រីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការទេហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មឃោរឃៅដូចជាការគប់ដុំថ្មវាយនិងព្យួរគឺជាបទដ្ឋាន។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here