ម្ចាស់​សណ្ឋាគារ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅតែបារម្ភ​ពីការ​បើក​ឡើងវិញវិស័យសណ្ឋាគារ​ដោយសារ​ជំងឺ​កូវីដមិនទាន់រលាយបាត់

0

បន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបើកវិស័យទេសចរណ៍ឡើងវិញ ម្ចាស់សណ្ឋាគារមួយចំនួននៅតែស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចំណាយថវិកាជួសជុលសណ្ឋាគាររបស់ខ្លួនឡើងវិញ ដោយសារតែខ្លាចបិទទ្វារម្តងទៀត ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ មិនទាន់រលត់នៅឡើយ ជាពិសេសដោយសារមានការខាតបង់យូរ។ ការខាតបង់ប្រាក់ចំណូលក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតបានជំរុញឱ្យពួកគេភ័យខ្លាចក្នុងការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីពីធនាគារដែលពួកគេភ័យខ្លាចមិនអាចសងបាន។ បើទោះជាមានវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងស្រុកឡើងវិញបន្ទាប់ពីការសម្របខ្លួនរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ទៅនឹងជំងឺរាតត្បាត និងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធានការសុវត្ថិភាព ក៏ដូចជាការបើកផ្លូវមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាល និងការថែទាំផ្សេងៗទៀតក៏ដោយ ក៏ម្ចាស់សណ្ឋាគារ និងរមណីយដ្ឋានជឿជាក់ថា រង់ចាំភ្ញៀវបរទេសអាចនឹងមានភាពល្អប្រសើរឬ យ៉ាងហោចណាស់មានភ្ញៀវបរទេស 70% ចេញចូលក្នុងប្រទេស បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ 2019។ ដូច្នេះពួកគេនៅមិនទាន់ហ៊ានចំណាយថវិកាធ្វើការកែលម្អសណ្ឋាគារនៅឡើយទេព្រោះ តែស្ថានភាពនៃដើរហើររបស់ ប្រទេសទេសចរណ៍មួយចំនួនធំមិនទាន់បើកដំណើរការទូលំទូលាយ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here