ការប្រដាល់ របស់ ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ចុងសប្ដាហ៍នេះ

0

យោងតាមការប្រកាស សង្វៀនទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ នឹងមានគូប្រកួតល្អៗ មិនអន់ជាងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនោះទេ ដោយសមាសភាពទងកីឡាករកម្ពុជា និងបរទេស ដែលត្រូវឡើងប្រកួតទាំង៣សង្វៀន នៅថ្ងៃទី២៣ និង ២៤ វិច្ឆិកា នេះ គឺសុទ្ធតែល្អៗ។

ខាងក្រោមនេះជាតារាកម្មវិធី និងប្រវត្តិកីឡាករ៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here