អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រព្រមានអំពីការផុតពូជនៃរុក្ខជាតិឱសថ ដោយជំរុញឱ្យដាំដុះរុក្ខជាតិ

0

 
Ulaanbaatar/ប្រទេសម៉ុងហ្គោលី ៖ ម៉ុងហ្គោលីជាជម្រកនៃរុក្ខជាតិថ្នាក់ទាបជាង 7700 ប្រភេទដែលរួមរស់ជាមួយផ្សិត រុក្ខជាតិផ្កា 3100 ប្រភេទ ជាមួយនឹងឱសថធម្មជាតិរួមគ្នាមានទៅដល់មួយភាគបីនៃចំនួនសរុប។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានលើកឡើងពីការជូនដំណឹងថា ធនធានរុក្ខជាតិឱសថត្រូវបានបាត់បង់ជាលទ្ធផលនៃកត្តាមនុស្ស និងធម្មជាតិ ដែលមិនមែនតិចតួចនោះគឺការជីកយករ៉ែ និងនគរូបនីយកម្ម។
N. Ochgerel ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងជាអ្នកសិក្សាបាននិយាយថា ឱសថធម្មជាតិភាគច្រើននឹងផុតពូជក្នុងរយៈពេលពី 20 ទៅ 50 ឆ្នាំ ប្រសិនបើមិនមានការឆ្លើយតបធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការគ្រប់គ្រងខុស និងការកេងប្រវ័ញ្ចឱសថ។
លោក បាន បន្ថែម ថា ការ បន្ត បាត់បង់ ឱសថ នឹង ធ្វើ ឲ្យ កើតមានបញ្ហាទី វាលខ្សាច់រហោឋាន និង គ្រោះ រាំង ស្ងួត កាន់តែ ធ្ងន់ធ្ងរ។
Ochgerel បានជំរុញឱ្យមានតម្រូវការប្រើប្រាស់ឱសថធម្មជាតិដោយមានទទួលខុសត្រូវ ដោយជ្រើសរើសនិងរៀបចំវាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ។ លោក ក៏ បាន អំពាវនាវ ឲ្យ ដាំ ដុះឱសថធម្មជាតិគ្រប់ ពេល ដែល អាច ធ្វើ ទៅ បាន។
“ មូលហេតុ នៃ ការថយចុះ នៃ ឱសធម្មជាតិ គឺ ដោយសារ ប្រជាជន និង អាជីវកម្ម ប្រើប្រាស់ ធនធានធម្មជាតិ ដោយផ្ទាល់ ។ ធនធានមានភាពចម្រុះ ធនធានជីវសាស្រ្ត និងប្រតិបត្តិការ។ ធនធានដែលមានសម្រាប់យើង ជាពិសេសគឺមានកម្រិតខ្លាំងណាស់” សម្តីសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រ M. Urgamal។https://www.youtube.com/watch?v=QXZrLQphuWA&list=PLHhDl-ita4uL0RkQcN5F8iAz1qbcAvXaQ&index=6

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here