សកម្មជនដែលរត់ភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងហុងកុងរៀបរាប់ពីទុក្ខលំបាករបស់ពួកគេចំពេលដែលប្រទេសនេះខ្វះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

0

ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅទីក្រុងហុងកុងបានភៀសខ្លួនទៅកាន់បណ្តាប្រទេសអ៊ឺរ៉ុបនិងប្រទេសជិតខាងផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការផ្ទេរអធិបតេយ្យភាពចិនដោយសារគោលនយោបាយជាប្រព័ន្ធរបស់អាជ្ញាធរកំពុងកាន់អំណាចដើម្បីបំបិទសំឡេងរិះគន់និងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួន។ ពលរដ្ឋហុងកុងត្រូវបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនព្រោះខ្លាចក្លាយជាជនរងគ្រោះបន្ទាប់នៃការសងសឹកទាំងនេះដោយអាជ្ញាធរសន្តិសុខ។ សកម្មជនអ្នកនយោបាយនិងសិល្បករល្បី ៗ មួយចំនួនបានរៀបរាប់ពីទុក្ខលំបាករបស់ពួកគេដោយសារខ្វះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេនិងមូលហេតុដែលនាំឱ្យពួកគេនិងអ្នកផ្សេងទៀតរត់គេចពីការជិះជាន់នៅហុងកុងនិងស្វែងរកសេរីភាពនីតិរដ្ឋនិងតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យ ប្រទេសផ្សេងទៀត។


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here