គ្រោះមហន្តរាយនៃសង្គ្រាមនិងការភៀសខ្លួនគំរាមកំហែងដល់ជីវិតកុមារនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន

0

ដោយសារចលនាតាលីបង់បានកាន់កាប់អាហ្វហ្គានីស្ថានតម្រូវការមូលដ្ឋានរបស់កុមារបានកើនឡើងជាលំដាប់យោងតាមអង្គការយូនីសេហ្វ។ គ្រួសារនិងកុមារដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅបានបង្ហាញថាពួកគេកំពុងស៊ូទ្រាំនឹងស្ថានភាពរស់នៅដ៏គួរឱ្យរន្ធត់នៅពេលពួកគេរស់នៅក្នុងតង់ដោយគ្មានអាហារឬទឹកមិនមែននិយាយថាពួកគេមិនអាចទៅសាលារៀនបានទេ។ ដូច្នេះពួកគេទាមទារឱ្យត្រលប់ទៅផ្ទះវិញហើយសុំឱ្យផ្តល់អាហារ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here