ប្រេងសាំងនិងទំនិញប្រើប្រាស់ឡើងថ្លៃនៅម៉ុងហ្គោលីក្រោយក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មី

0

សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់និងប្រេងសាំងបានកើនឡើងជាពិសេសបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីម៉ុងហ្គោលីដែលបានកើតឡើងកាលពីខែមុនដោយសារជំងឺរាតត្បាតកូរ៉ូណាដែលនាំឱ្យមានពន្ធនិងគយខ្ពស់ជាងមុននិងថ្លៃដើមដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែន។ ជំងឺរាតត្បាតនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្តាលមកពីអស្ថិរភាពនយោបាយក៏បានរួមចំណែកដល់ការធ្លាក់ចុះនៃរូបិយប័ណ្ណជាតិធៀបនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារផងដែរដោយសារការប្រែប្រួលនៃអត្រាប្តូរប្រាក់បានប៉ះពាល់ដល់តម្លៃខ្ពស់នៃទំនិញក្នុងស្រុកនិងនាំចូលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។ ប្រជាពលរដ្ឋទាមទារឱ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងទំនិញប្រើប្រាស់។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here