ករណីធ្វើអត្តឃាតកើនឡើងដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃ covid

0

Covid មិនមែនជាឃាតកតែមួយនៃចំនួនប្រជាជនដ៏ច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃនោះទេផ្ទុយទៅវិញបញ្ហាប្រឈមនិងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអស់សង្ឃឹមជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃជំងឺរាតត្បាតបានកើនឡើងអត្រាធ្វើអត្តឃាតដល់ ២២ ភាគរយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពាក់កណ្តាលដំបូងនៃឆ្នាំ ២០១៩ នៅពេលដែលករណីទាំងនេះ មានចំនួនប្រហែល ៤៤០០ នាក់ដែលបានប៉ះជាមួយប្រជាជនជាង ៥.០០០ នាក់នៅក្នុងត្រីមាសទីមួយនៃឆ្នាំ ២០២០

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here