មាស សុខសោភា បន្តទឹកទី២ ជាមួយរាម

0

បើតាមដឹងមាស សុខសោភា បានអស់ការងារនៅរាម ហើយដោយមើលឃើញថា ផលិតកម្មមួយនេះ មានការមើលឃើញ តម្លៃនាងច្រើនសោភា ផ្តើមឱកាសការងារបន្តទៀត។ នេះជាមើលឃើញតម្លៃមេរបស់នាង មកនាងហើយនឹងមិនបណ្តោយទៀតឡើយក្រោយពេលបន្តចិត្តនៅជាមួយរៀម។
រយៈពេលជាង១ឆ្នាំទៅហើយដែលមាស សុខសោភា ផ្ញើរខ្លួនជាមួយរាម ដោយថ្មីៗនេះ ទើបតែបាន បន្ថែម ចំនួនកុងត្រាថ្មីថែមទៀត ខណៈដែលកិច្ចសន្យារបស់នាងលើកទី១បានផុត កំណត់កាលពីចុង ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ។ការសម្រេចចិត្តរបស់សុខសោភា លើការបន្ដច្រៀងនៅរាម ជាតទៅទៀតនេះធ្វើឲ្យផលិតកម្មទាំងឡាយដែលពេញចិត្តនឹងរងចាំនាង មកធ្វើជា សមាជិក របស់ខ្លួនត្រូវខកចិត្តក្នុងនោះមានដូច ជាផលិតកម្មហង្ស មាស,Galaxyនិងថោនខកចិត្ត ព្រមគ្នា។

សោភា ធ្លាប់តាំងចិត្តថានៅឆ្នាំ២០២២ នេះនាង នឹងបញ្ចេញ ឲ្យ អស់ស្នៀតពោលគឺព្រលែងនូវអ្វីៗដែលនាងមិនដែលធ្លាប់ បង្ហាញឲ្យអ្នកគាំទ្រនាងបានឃើញ ដែលការតាំងចិត្តបែបនេះបញ្ជាក់ថាសោភា នឹងមិនបន្ធូដៃឡើយ។ដោយឡែកទាក់ ទង រឿងការពពោះយកកូន ដំបូងនោះពេលនេះសោភា នៅតែមិនទាន់ធ្វើឲ្យលោករ៉ាដាសប្បាយ ចិត្តទេបន្ទាប់ពីនាងបានប្រាពខួបអាពាហ៍  ពិពាហ៍គម្រប់១២ឆ្នាំដ៍គូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល កាល ពីថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូឆ្នាំ២០២១ ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here