មេរោគថ្មីប៉ះពាល់សត្វគោនៅភូមិមួយក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ

0

អ្នកភូមិនិងម្ចាស់គោនៅក្នុងភូមិនានាក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបង្ហាញការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេអំពីមេរោគថ្មី (ជំងឺស្បែក) ដែលប៉ះពាល់ដល់សត្វគោរបស់ពួកគេ។ អ្នកភូមិនៅភូមិអង្គតាអឹមខេត្តកំពង់ស្ពឺបានសម្តែងនូវការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេដោយសារតែមេរោគនេះបាន បង្ខំឲ្យ ពួកគេខ្លះផ្តល់គោរបស់ពួកគេសម្រាប់លក់បន្ទាប់ពីពួកគេខ្លះបានឆ្លងមេរោគនៅក្នុងភូមិនិងភូមិជុំវិញ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេត្រូវបន្តថែរក្សាពួកគេព្រោះការទិញនេះនឹងមានតម្លៃថោកចំណែកឯពេទ្យសត្វភូមិនៅមិនទាន់ទទួលបានវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងមេរោគថ្មីនោះទេ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here