រ៉ូហ៊ីងយ៉ា៖ ប្រជាជាតិរបស់យើងជាអ្នកមានហើយយើងចង់វិលត្រឡប់មកវិញ

0

ប្រធានសមាគមរ៉ូហ៊ីងយ៉ាថៃលោក Siyeed Alam បានថ្លែងថារដ្ឋយ៉ាកៃដែលជនជាតិរ៉ូហ៊ីងយ៉ារស់នៅគឺសំបូរទៅដោយរ៉ែមានតម្លៃដែលអាចជាហេតុផលសំខាន់មួយដែលធ្វើឱ្យភូមិរបស់ពួកគេរងការវាយប្រហាររាប់ទសវត្ស។ លោក Alem បានចង្អុលបង្ហាញថាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហ៊ីងយ៉ាធ្លាប់ជាពលរដ្ឋភូមានិងជាម្ចាស់ឯកសារស្របច្បាប់ដែលបានដាក់ជូនដោយអតីតមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែសិទ្ធិទាំងអស់របស់ពួកគេត្រូវបានដកហូតនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាបង្ហាញខ្លួន។ ប្រធានសមាគមន៍ជនជាតិរ៉ូហ៊ីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសថៃបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាឱ្យអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញនិងតាំងទីលំនៅនៅទីនោះ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here