រឿង”ព្រះនាងមុខធ្យូង” កំពុងផ្ទុះការគាំទ្រក្នុង App Sastra Film

0

បន្ទាប់ពីដាក់ភាពយន្តរឿង”ព្រះនាងមុខធ្យូង” នៅក្នុង App Sastra Film គេកត់សម្គាល់ថាសន្ទុះនៃការចូលទស្សនា គឺមានចំនួនច្រើន ដោយក្នុងមួយថ្ងៃៗ ភាពយន្តភាគដែលមួយភាគមាន៤៥នាទីនេះ ទាក់ទាញអ្នកទស្សនាយ៉ាងខ្លាំង។ នេះគឺជាភាពយន្តបែបបុរាណ និង មានរឿងរ៉ាវប្រទាក់ក្រឡាយ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសគឺសាច់រឿងតែម្ដង។ យ៉ាងណាក៏ដោយភាពយន្តផ្សេងទៀតនៅក្នុង App Sastra Film ក៏មានកំណើនអ្នកទស្សនាគួរអោយកត់សម្គាល់ផងដែរ ខណៈដែលអ្នក Downlaod App នេះដើម្បីបានទស្សនារឿង ក៏មានកំណើនខ្ពស់ចាប់តាំងពីបើលដំណើរការ។ លោកអ្នកចង់ទស្សនាភាពយន្តទាំងអស់របស់ផលិតកម្ម សាស្ត្រាហ្វៀម គឺគ្រាន់តែ Download App Sastra Film ចុះបំពេញព័ត៌មាន ដោយមួយខែចំណាយត្រឹមតែ៥ដុល្លារ និង ១០ ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here