ខេត្តឧត្តរមានជ័យកំពុងលើកកម្ពស់វិស័យកសិទេសចរណ៍

0

ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃ covid-19 នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យភាគពាយព្យនៃប្រទេសកម្ពុជានិងជួយសម្រួលដល់វិស័យទេសចរណ៍, មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបានបង្កើតកសិទេសចរណ៍ដោយសារតែវាមានសារៈសំខាន់ព្រោះក្រៅពីការទស្សនាប្រាសាទបុរាណអ្នកទេសចរអាចទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីនៅពេលទស្សនា  រុក្ខជាតិនិងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វដែលមានដូចជាកសិដ្ឋានដាំឫស្សី, ក្រុមហ៊ុនចិញ្ចឹមបង្គា និង កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វផ្សេងៗ ហើយស្គាល់ពីរបៀបរស់នៅរបស់កសិករផងដែរ។
សូមទស្សនាវីដេអូឯងសារពី A24 news ខាងក្រោមនេះ ៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here