មនុស្សយន្តជំនួសអ្នករត់តុមនុស្សនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានបាងកក

0

ភោជនីយដ្ឋានមួយនៅប្រទេសថៃបានដាក់ដំណើរការមនុស្សយន្តចែកចាយអាហារក្នុងគោលបំណងដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់សុខភាពដោយផ្តល់សេវាកម្មគ្មានទំនាក់ទំនងបន្ថែមទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រង covid ក៏ដូចជាបង្កើនផលិតភាព។ ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងពង្រីកសេវាកម្មមនុស្សយន្តដល់ភោជនីយដ្ឋានធំ ៗ ចំនួន ២០ ផ្សេងទៀតនៅចុងខែមករាឆ្នាំក្រោយ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here