មកដឹងពីសមាសភាពគូជាតិ និងអន្តរជាតិ នៅសង្វៀនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ សប្ដាហ៍នេះ

0

នៅថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៤ និង ១៥ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩នេះ សង្វៀនទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ក៏មានគូល្អៗ ដើម្បីឡើងប្រកួតផងដែរ ខណៈដែលគូប្រកួតទាំងនេះត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមិនខុសគ្នា។

ខាងក្រោមនេះ គឺតារាងបង្ហាញពីសមាសភាពរបស់កីឡាករកម្ពុជា នៅសង្វៀនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ នាចុងសប្ដាហ៍នេះ៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here