តារាងប្រកួត នៅសង្វៀអាស៊ីអាគ្នេយ៍ សប្ដាហ៍នេះ

0

នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី៧ និង ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៨ ធ្នូ នេះ សង្វៀទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ មានបើកការប្រកួតមិត្តភាព និងការប្រកួតកម្រិតអន្តរជាតិដូចសព្វដងទៀតហើយ ដោយកីឡាករដែលមានសមាសភាពត្រូវប្រកួតនៅសប្ដាហ៍នេះ ក៏សុទ្ធតែល្អ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាសមាសភាពកីឡាករ និង តារាងប្រកួត៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here