ការប្រកួតអន្តរជាតិ ទាំង៣សង្វៀនរបស់ SEATV នៅចុងសប្ដាហ៍នេះ

0

នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី២ វិច្ឆិកា និងថ្ងៃអាទិត្យទី៣ វិច្ឆិកា នេះ សង្វៀនទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ SEATV មានការប្រកួតអន្តរជាតិចំនួន៣សង្វៀន ដោយថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង២ រសៀល មានមួយសង្វៀន ថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង៨ព្រឹកមានមួយសង្វៀន និងថ្ងៃអាទិត្យដដែល ម៉ោង៥ល្ងាច មានមួយសង្វៀន។

ខាងក្រោមនេះជាសមាសភាពកីឡាករ និងតារាងការប្រកួត ទាំងស្រុង៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here