សិស្សរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលមាន ជំងឺរាតត្បាតខណៈការសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតមានរយៈពេលខ្លី

0

បាងកក ប្រទេសថៃ៖ សិស្សានុសិស្សក្នុងប្រទេសថៃបានសម្តែងការមិនពេញចិត្តចំពោះស្ថានភាពអប់រំក្នុងប្រទេសដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងការភ្ជាប់មកជាមួយនូវវិធានការប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ ដោយសារសាលារៀនបានអនុម័តការសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃមេរោគ និងការការពារដល់សិស្សរបស់ពួកគេ។
និស្សិត សាកលវិទ្យាល័យ បាន និយាយ ថា ជីវិត របស់ ពួកគេ ត្រូវ បាន ប៉ះពាល់ ដោយសារ ប្រព័ន្ធ សិក្សា តាម អ៊ីនធឺណិត។
ទោះបីជាការរៀនតាមអ៊ីនធឺណិតបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួន ដូចជាសិស្ស និងគ្រូនឹងមានពេលច្រើនរៀបចំ និងដើម្បីសិក្សាក៏ដោយ ពួកគេបានពន្យល់ថាជីវិតសង្គមរបស់ពួកគេ និងទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សត្រូវបានប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន។
ពួកគេបានជំរុញឱ្យអាជ្ញាធរប្រកាន់យកនូវវិធីសាស្រ្តនៃការរៀនជាលក្ខណៈកូនកាត់ ដែលសិស្សអាចទទួលយកមេរៀនតាមអ៊ីនធឺណិត និងក្នុងថ្នាក់ ដោយអនុញ្ញាតឱ្យសិស្ស និងសាស្ត្រាចារ្យធ្វើបានល្អបំផុតពិភពទាំងពីរនេះ។
“ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍ ថា កាលវិភាគ ជីវិត របស់ ខ្ញុំរញ៉េរញ៉ៃណាស់។ កាលវិភាគរបស់យើងមមារញឹកពេកហើយ។ យើង មិន គ្រប់ គ្រង ជីវិត របស់ យើង បាន ត្រឹម ត្រូវនោះ ទេ។”
ថ្លែងទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន A24 គ្រូបង្រៀនម្នាក់បាននិយាយថា ទោះបីជាការសិក្សាពីចម្ងាយបានកាត់បន្ថយបន្ទុកក្នុងការធ្វើដំណើរក៏ដោយ ក៏ពេលវេលាចាប់ផ្តើមសម្រាប់ការបង្រៀងកំពុងត្រូវបានពន្យារពេល ដោយសារបញ្ហាការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត។
“នៅពេលដែលគ្រូមួយចំនួនបង្រៀនតាមអ៊ីនធឺណិត កុមារនឹងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីភ្ជាប់ និងចូលវគ្គ ពន្យារដំណើរការ និងពន្យារពេលពេលវេលាចាប់ផ្តើម។ អ្នកខ្លះនឹងបាត់បង់ការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត។ នៅ ពេល ក្មេង ធំៗ ភាគ ច្រើន ប្រើ អ៊ីនធឺណិត អ៊ីនធឺណិត នឹង រង សម្ពាធខ្លាំង” សម្តីរបស់គ្រូ បង្រៀន ។
“ខ្ញុំ គិត ថា ការ មិន ចេញ ទៅ ជួប មនុស្ស នឹងធ្វើឱ្យការទំនាក់ទំនងរបស់ មនុស្សមានកម្រិត។ កាល ពី មុន យើង អាច ចេញ ទៅ ជួប មិត្តភ័ក្ដិ និង ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ អ្នក ដទៃបាន។ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ យើងត្រូវអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់បួនជ្រុង ហើយនិយាយជាមួយមិត្តរបស់យើងតាមរយៈអេក្រង់។ ប្រសិន បើ ស្ថានភាព យើង នៅ តែ បន្តបែបនេះ ចំណង់ និងកត្តាជម្រុងសិស្ស ក្នុង ការ សិក្សា អាច នឹង បាត់បង់” សិស្សម្នាក់បានប្រាប់មកទីភ្នាក់ងាររបស់យើង។https://www.youtube.com/watch?v=ZtOlubyO_Ng&list=PLHhDl-ita4uLpFJsuHTiuj0HrYNTQJeIj&index=2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here