ប្រទេសថៃជួបបញ្ហាប្រឈមក្នុងការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងកូរ៉ូណា

0

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Chawetsan Namwat ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺក្នុងគ្រាអាសន្ន បានបង្ហាញថា បញ្ហាប្រឈមនៃការផ្តល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 គឺការទប់ទល់នឹងក្តីកង្វល់ដែលបណ្តាលមកពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយ និងជំនឿផ្សេងៗ និងការគ្រប់គ្រងបរិមាណវ៉ាក់សាំងឱ្យត្រូវគ្នាជាមួយ នឹង តម្រូវការ ក្នុង រយៈពេល នីមួយៗ ដែល ប្រទេស ថៃ បាន ចរចា ជាមួយ ប្រទេស មួយចំនួន ដើម្បី ផ្ទេរ វ៉ាក់សាំង រវាង ពួកគេ នៅពេល ចាំបាច់។
រហូតមកដល់ពេលនេះ ប្រទេសថៃបានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជិត ១០ លានដូស ពីប្រទេសចំនួន ៨ ផ្សេងៗគ្នា ខណៈកំពុងផ្តល់ជាង ១០៣ លានដូសដល់ពលរដ្ឋ និងជនបរទេសរបស់ខ្លួន ដែលមានពលរដ្ឋជាង ៤៥ លាននាក់ត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងពេញលេញ ប្រមាណ 64% នៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ នេះបើយោងតាម MOPH – មជ្ឈមណ្ឌលបង្ការជំងឺ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here