ប្រតិកម្មចំពោះស្ថានីយ៍រថភ្លើងចំណាស់ជាងគេបំផុតមួយរបស់ប្រទេសថៃដែលកំពុងត្រូវបានបិទ

0

ពលរដ្ឋថៃមានប្រតិកម្មផ្សេងៗគ្នាអំពីការបិទស្ថានីយ៍ Hua Lamphong នៅកណ្តាលទីក្រុងបាងកក ជាស្ថានីយមួយក្នុងចំណោមស្ថានីយ៍ដំបូងបំផុតរបស់ប្រទេសថៃតាំងពីជាង 100 ឆ្នាំមកហើយ ដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់នេះទៅជាតំបន់ប្រើប្រាស់ចម្រុះ ដែលខ្សែរថភ្លើងទាំងអស់ រួមទាំងខ្សែផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម ចម្ងាយជិត និងឆ្ងាយត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទៅកាន់ស្ថានីយ៍ Bang Sue ។ អតីតនាយករងនៃអាជ្ញាធរដឹកជញ្ជូនរហ័សក្នុងប្រទេសថៃ លោក Yiamchai Chatkaew បានអត្ថាធិប្បាយថា ស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅកណ្តាលទីក្រុងបាងកក គឺជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីអាចទទួលបានប្រព័ន្ធឆ្លងកាត់ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល ល្បឿន និងសុវត្ថិភាព។ ទន្ទឹមនឹងនេះ លោកសាស្ត្រាចារ្យ Sonchai Lobyaem មកពីនាយកដ្ឋានរចនា និងផែនការទីក្រុង មហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្ម សាកលវិទ្យាល័យ Silpakorn បានចង្អុលបង្ហាញថា មានស្ថានីយ៍នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលមានអាយុកាលជាង 200 ឆ្នាំហើយនៅតែដំណើរការ ដោយអំពាវនាវឱ្យរក្សាស្ថានីយ៍ Hua Lamphong ។ លោកបានបន្ថែមថា ស្ថានីយ៍ Hua Lamphong មានសក្តានុពលខ្ពស់ជាស្ថានីយ និងលទ្ធភាពត្រូវបានអភិវឌ្ឍទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកទំនិញរបស់ទីក្រុង។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here