ទំនប់សេសានក្រោម2 បានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិ និងជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច

0

ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២ ស្ថិតនៅចំណុចប្រសព្វនៃទន្លេសេសាន និងទន្លេស្រីពក ភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជា បាននាំឱ្យមានការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចយ៉ាងហោចណាស់មួយពាន់គ្រួសារ ដោយបារម្ភពីការលិចលង់ភូមិ ដែលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ជីវភាព និងរបៀបរស់នៅរបស់ពួកគេ។ ដែលភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើអនុផលព្រៃឈើ និងការនេសាទដែលត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងដោយការសាងសង់ទំនប់។ អ្នកជំនាញនិយាយថា ទំនប់វារីអគ្គិសនីក៏សាងសង់នៅជិតប្រភពទន្លេមេគង្គ និងដៃទន្លេផងដែរ ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ស្តុកត្រីបន្ថែមទៀតនៅខាងក្រោមទឹក ព្រោះវារាំងស្ទះលំហូរទឹក នាំឱ្យកម្រិតទឹកធ្លាក់ចុះ និងផ្លូវអន្ទាក់របស់ត្រីចំណាកស្រុក ដែលមិនអាចធ្វើផ្លូវទៅចិញ្ចឹមបាន។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here