ការប្រល័យពូជសាសន៍វប្បធម៌របស់កុមារម៉ុងហ្គោលីនៅម៉ុងហ្គោលីខាងក្នុង

0

គណបក្សកុម្មុយនិស្តចិនដែលកំពុងកាន់អំណាចបន្តគោលនយោបាយប្រឆាំងប្រជាជនម៉ុងហ្គោលីខាងក្នុងព្រោះថ្មីៗនេះខ្លួនបានដាក់ចេញនូវការអប់រំជាកាតព្វកិច្ចភាសាចិនកុកងឺទៅលើសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យនៅភាគខាងជើងម៉ុងហ្គោលីខាងក្នុងនិងតំបន់ផ្សេងទៀតនៃប្រទេសចិនជាមួយនឹងវប្បធម៌ពិសេសរបស់ពួកគេ។ សាលាមត្តេយ្យជនបទដែលមិនបានប្រើភាសាចិនកុកងឺនឹងត្រូវបង្ខំឱ្យធ្វើដូច្នេះនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ ២០២១ ដើម្បីធ្វើឱ្យកុមារមត្តេយ្យជនជាតិដើមភាគតិចនិងជនបទអាចនិយាយភាសាចិនកុកងឺ។ យោងតាមអ្នកស្រាវជ្រាវហេតុការណ៍នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃ“ ការប្រល័យពូជសាសន៍វប្បធម៌” របស់ជនជាតិម៉ុងហ្គោលី។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here