ចិនស្វែងរកការពង្រីកឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រងលើមីយ៉ាន់ម៉ា

0

ការធ្វើអាជីវកម្មលើអសន្ដិសុខរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសចិនបាននិងកំពុងធ្វើការដើម្បីទទួលបានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងលើប្រទេសដែលមានភាពចលាចល។ តាមរយៈការអូសទាញមីយ៉ាន់ម៉ាឱ្យមានអស្ថិរភាពកាន់តែខ្លាំងទីក្រុងប៉េកាំងបានរឹតបន្តឹងការក្តាប់ការវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបន្តគម្រោងគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ (PRI) របស់ខ្លួនដែលត្រូវបានព្យួរការងាររយៈពេលប្រាំឆ្នាំដោយរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ា។ គោលបំណងដកហូតយកប្រទេសនូវធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួន។
ក្រុមអ្នកវិភាគអះអាងថាប្រទេសចិនកំពុងប្រកាន់យកវិធីសាស្រ្តជាក់ស្តែងនិងផ្តោតការប្រាក់ចំពោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយប្រាក់ចំណេញនិងការខាតបង់គឺជាសមាសធាតុតែមួយគត់នៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ទីក្រុងប៉េកាំងស្តីពីប្រទេសដែលមានភាពចលាចល។ ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បានអះអាងផងដែរថាគម្រោង BRI របស់ចិនកំពុងបង្កការរិចរិលបរិស្ថានដោយបន្ថែមថាប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការវិនិយោគរបស់ចិនដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេឡើយ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here