ដើមត្នោតតាលីប៉ូតគឺជាប្រភពប្រាក់ដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកភូមិ

0

អ្នកភូមិនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងខេត្តព្រះវិហារពឹងផ្អែកលើការផលិតនិងការកែច្នៃដើមត្នោតតាលីពោតដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមជីវិតជំនួសឱ្យការចាកចេញពីទីក្រុងទៅប្រកបមុខរបរផ្សេង។ អ្នកស្រុកជាទូទៅពេញចិត្តនៅពេលដែលដើមត្នោតតាលីពូតកាន់តែច្រើនកំពុងត្រូវបានដាំ។ ជាងនេះទៅទៀតពួកគេបានបង្ហាញពីចេតនារបស់ពួកគេក្នុងការដាំដុះបន្ថែមទៀតដូច្នេះមនុស្សជំនាន់ក្រោយនឹងធ្វើតាមពួកគេ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here