អ្នកនេសាទរងទុក្ខដោយសារការតំរែតំរង់កំរិតទឹក នៅបឹងទន្លេសាប

0

អ្នកនេសាទនៅលើបឹងទន្លេសាបភាគខាងជើងខេត្តពោធិ៍សាត់ទទួលរងនូវជីវភាពលំបាកដោយសារការតំរែតំរង់ក្នុងទឹកបឹងដែលនាំឱ្យមានការកាត់បន្ថយត្រីដែលពួកគេចាប់និងពឹងផ្អែកជាប្រភពនៃការរស់នៅរបស់ពួកគេ។ ប្រជាសហគមន៍ប្រមាណ ៣០០ គ្រួសារនៅសហគមន៍រាមធូលរស់នៅក្នុងផ្ទះអណ្តែតទឹកភាគច្រើនរស់នៅដោយការនេសាទ។ អ្នកនេសាទមួយចំនួនបានសម្តែងការព្រួយបារម្ភអំពីកង្វះត្រីនៅក្នុងបឹងដោយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការថយចុះកម្រិតទឹកដោយសារថាប្រទេសចិននិងវៀតណាមបានបិទទំនប់នេះ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here