ក្រុមហ៊ុនកែលម្អអាយុកាលអាគុយដោយមិនប្រើធាតុគីមី លេចរូបរាងនៅខេត្តសៀមរាប

0

នៅខេត្តសៀមរាបការចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងប៉ាតង់មួយនៅក្នុងការងារពិសេសរបស់ខ្លួនមានជំនាញក្នុងការបង្កើតនិងបង្កើតឡើងវិញនូវអាគុយអេកូដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។ នាយកក្រុមហ៊ុនលោក Sebastien Ung បានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្លៃនៃតួនាទីរបស់ពួកគេក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានដោយបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកប្រមូលអាគុយដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បានច្រើនដើម្បីសាកវាដល់ ៨០% និងបង្កើនអាយុកាលទ្វេដងដោយមិនប្រើសារធាតុគីមី។ លោកអ៊ឹងបានចែករំលែកក្តីសង្ឃឹមថាការផ្តល់ការងារថ្មីនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់យុវជនហើយការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនលោកនឹងជះឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here