ប្រជាជនកម្ពុជាមានទំនុកចិត្តខ្ពស់លើវ៉ាក់សាំងកូវីដ19 របស់ប្រទេសលោកខាងលិចជាងវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិន

0

ប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្ហាញការជឿទុកចិត្តលើវ៉ាក់សាំងអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកហើយពួកគេពេញចិត្តជាងវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិន។ ឱសថការីបានបញ្ជាក់ថាប្រជាជនចូលចិត្តទិញថ្នាំលោកខាងលិចជាងថ្នាំក្នុងស្រុកឬចិន។ លោកបានបន្ថែមថាពលរដ្ឋនឹងជ្រើសរើសវ៉ាក់សាំងលោកខាងលិចប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានយល់ព្រមដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក។ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តលើបណ្តាប្រទេសដែលខ្លួននឹងផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងនេះនៅឡើយទេខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជានឹងទិញតែវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានយល់ព្រមដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក។
សូមទស្សនាវីដេអូចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាជនខ្មែរទៅលើការជឿទុកចិត្តទៅលើវ៉ាក់សាំងដែលផលិតនៅប្រទេសលោកខាងលិច ពី A24 news ដូចតទៅ៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here