មិនធម្មតាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន HSKL ប្រកាស Promotion យក្សដល់ចុងឆ្នាំ 2020

0

អ្នកជាប់ចិត្តនឹងផលិតផលរបស់កូរ៉េដែលនាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន HSKL ពិតជារំភើបចិត្តមិនតិចឡើយ ដោយសារតែផលិតផលស្ទើរគ្រប់ម៉ាករបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានប្រកាសពី Promotion យក្សនៅចុងឆ្នាំ។ ក្រៅពីបញ្ចុះតម្លៃមិនធ្លាប់មានក្រុមហ៊ុន HSKL របស់លោកស្រី ហ៉ឹង សុឃៀង ក៏បានរៀបចំកញ្ចប់ VIP យ៉ាងពិសេសរហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំ2020 នេះផងដែរ។

ផលិតផលជាច្រើនមុខ ពិសេសផលិតផល KK8 ដែលល្បីល្បាញប្រចាំក្រុមហ៊ុនសុទ្ធតែត្រូវបានបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេស ដែលPromotion នេះអាចចាត់ទុកថាជា Promotion យ៉ាងញាក់សាច់ផងដែរសម្រាប់អតិថិជន។ ចង់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនមានការបញ្ចុះតម្លៃបែបណា និងមានលក្ខខណ្ឌPromotion ទាក់ទាញបែបណាសូមចូលទៅកាន់ Facebook page ក្រុមហ៊ុន HSKL ឬផលិតផល KK8 ដើម្បីទទួលបានពត៌មានលម្អិត។


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here