ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ពីអ្នកជំនាញ ទើបដឹងថា Venus សំខាន់ចំពោះសម្រស់!

0

មកទល់ពេលនេះ មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្រស់អន្តរជាតិ Venus បានបើកដំណើរការនៅកម្ពុជាប្រមាណជិត១ឆ្នាំមកហើយ ដោយហាងដែលមានអ្នកជំនាញឯកទេសមកពីអាមេរិក និង ចិនមួយនេះ ត្រូវគេកត់សម្គាល់ថាមានអ្នកនិយមទៅទទួលសេវាកម្មនៅក្នុងហាងនេះក្នុងមួយថ្ងៃៗដល់រាប់សិបនាក់នោះផង។ មជ្ឈមណ្ឌលមួយនេះ ត្រូវបានគេបានអះអាងថាមានកម្រិត និងស្ដង់ដារគុណភាពមិនខុសពីហាងមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្រស់ល្បីៗនៅក្រៅប្រទេសនោះឡើយ ខណៈដែលសេវាកម្មភាគច្រើននៅក្នុងហាងនេះ ក៏មានអ្នកគាំទ្រក្នុងស្រុកគាំទ្រ។

​ចង់ដឹងថាសេវាសុខភាពសម្រស់ប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិមួយនេះ មានអ្វីខ្លះ សូមជួបជាមួយអ្នកស្រី អៀង ម៉ីលី អគ្គនាយិកា និងជាអ្នកឯកទេសផ្នែកសម្រស់ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ដូចខាងក្រោម៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here