សិល្បៈបុរាណខ្មែរគ្រប់ទម្រង់បង្ហាញខ្លួនក្នុង ទិវារវប្បធម៌ 3មីនា

0

កាលពីថ្ងៃទី3 មីនា សមាគមសិល្បៈហ្វូណន និង សមាគមអភិរក្សអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ បានរៀបចំពិធីផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌យ៉ាងកក្រើក ដើម្បីអោយអ្នកចូលរួមបានឃើញពីទម្រង់វប្បធម៌ជាច្រើនបែបរបស់ខ្មែរ។

ពិធីដែលមានការសម្ដែងសិល្បៈជាច្រើនទម្រង់នោះ ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា រាត្រីលង្វែក ហើយក៏មានអ្នកចូលរួមកោតសរសើរជាច្រើនផងដែរ ដោយសារតែមានការសម្ដែង និង ផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ដ៏ច្រើន នៅក្នុងពិធី។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាទិដ្ឋភាពខ្លះៗនៅក្នុងពិធី:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here