មកមើលឈុតតែងប្រពៃណីចិនពី ស្រីនីន សម្អាងការ

0

ក្នុងរដូវដែលតារាល្បីៗ និង អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម និយមតែងតួជាជនជាតិចិននោះ ស្រីនីនសម្អាងការ ដែលធ្លាប់តែល្បីផ្នែកសម្អាង ក៏ប្រកាសពីការទទួលថតតែងជាជនជាតិចិនបែបនេះផងដែរ ខណៈដែលសម្អាងក៏មានកញ្ចប់តែម្ដង គឺការផាត់មុខ ជាងថត និង សំលៀកបំពាក់ច្រើនបែប ជាទម្រង់ជាជនជាតិចិនបែបនេះ។ ក្នុងនោះសម្អាងការស្រីនីនសម្អាងការ ក៏មានជំនាញធ្វើសក់ និងមានឈុតជាជនជាតិចិនបែបនេះ ច្រើនទម្រង់ ដើម្បីអោយអ្នកនិយមថតតែងបែបនេះ កាន់តែមើលទៅឃើញទាក់ទាញផងដែរ។ ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ ស្រីនីនសម្អាងការ តាមរយៈលេខ 069 82 89 89។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here