ប្រជាជនកម្ពុជាសំដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូលដោយសារវិធានការណ៍បិទខ្ទប់ទីក្រុង និងការកើនឡើងនូវករណីវិជ្ជមាននៃកូវីដ១៩

0

ពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញកំពុងមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែការកើនឡើងនូវចំនួនអ្នកកើតជំងឺកូវីដ១៩ និង ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដោយសារតែការបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញ ដែលបានចាប់ផ្តើមជាងមួយសប្តាហ៍ទៅហើយ ហើយនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសាខាងមុខនេះ។ ការបិតខ្ទប់នេះគឺជាវិធានរដ្ឋបាលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាតមួយនេះ មិនតែប៉ុណ្ណោះ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ កំពុងព្យាយាមផ្តល់ជាស្បៀងអាហារខ្លះៗ ដល់ប្រជាជនក្រីក្រនៅរាជធានីភ្នំពេញ ជាពិសេសនោះ អ្នកដែលជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់ក្រហម។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here